Publicatie van de door de Belastingdienst vereiste gegevens in het kader van ANBI

Naam van de instelling

Stichting ondersteuning jongeren met dolichocolon
De stichting presenteert zich daarnaast ook onder de namen Stichting OJD en SOJD.

RSIN

8556.40.121

KvK-nummer

64735552

Internet

sojd.nl

Onze doelstelling

De stichting zal zich met name bezig houden met het bevorderen van de belangen en het ondersteunen van jongeren met een dolichocolon, zoals beschreven staat in artikel 3 van de statuten. Deze bevordering en ondersteuning kan bestaan uit het financieren van onderzoek of een financiële bijdrage voor een noodzakelijke behandeling die niet door een ziektekostenverzekering vergoed wordt.

Hoofdlijnen beleidsplan

Voor het complete beleidsplan kunt u hier klikken.

Beloning

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Er is geen personeel werkzaam bij de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuursverslag over 2016 is opgenomen in de Jaarstukken 2016 d.d. 12 april 2017. Het bestuursverslag over de periode 1 januari tot en met 13 september 2017 is opgenomen in de Jaarstukken 2017 d.d. 13 september 2017.

Jaarrekening

De jaarrekening over 2016 is opgenomen in de Jaarstukken 2016 d.d. 12 april 2017.

Begroting

In de begroting is een overzicht met de begrote kasstromen over 2017 opgenomen.