Wat is een dolichocolon?

Bij een dolichocolon is een afwijking aan de dikke darm geconstateerd. Normaal gesproken is een dikke darm ongeveer één meter lang en ligt deze als een omgekeerde U in de buik. Bij een dolichocolon is de dikke darm echter langer en bevat deze meer bochten. Doordat er door de langere darm meer tijd is om zouten en water uit de ontlasting te halen, is er vaak sprake van obstipatie bij een dolichocolon.

Wat is een dolicho-megacolon?

Als er naast de afwijking aan de dikke darm ook een afwijking in de endeldarm is, wordt gesproken van een dolicho-megacolon. In veel gevallen is er dan naast de langere dikke darm met veel bochten ook nog sprake van verwijding van de dikke darm en de endeldarm.

Behandeling

Behandeling van een dolichocolon of een dolicho-megacolon wordt vaak gedaan door ervoor te zorgen dat de obstipatie verminderd wordt. Dit kan door het gebruiken van diverse medicijnen. Een echte oplossing voor deze aandoeningen is nog niet bekend, temeer ook omdat de aandoening in Nederland niet vaak voorkomt. Veel patiënten wijken daarom uit naar het buitenland voor behandeling, omdat daar meer kennis aanwezig is.